LotUZ is een patiëntenvereniging voor mensen die een allogene stamceltransplantatie hebben ondergaan. Het doel van onze vereniging is lotgenoten en hun partners, familie en vrienden over het ganse land, behandeld in verschillende stamceltransplantatiecentra, in contact te brengen met elkaar.

Dit kan zowel individueel als in groep, telefonisch als face to face.

Daarnaast wensen we informatieve en ontspannende activiteiten aan te bieden op maat en volgens de noden van de patiënt.

Graag willen wij ons ook inzetten voor de belangenbehartiging van de lotgenotengroep.

 

 

 

 

 

 

LotUZ zag het levenslicht op 3 februari 2015, wanneer enkele 'lot'genoten uit 'UZ' Leuven besluiten een patiëntenvereniging voor allogene stamceltransplantatie patiënten (AlloTx-patiënten) over het ganse land op te richten.

 

Hierbij werd de lotusbloem als logo gekozen. De lotus is immers sinds eeuwen in vele culturen het symbool voor (her)geboorte. Verder is lotus ook het Estse woord voor hoop.

 

Wie zijn we?

 

Laatste nieuws

 

Volgende activiteit

Prochaine activité

 

Matineevoorstelling door Fried Ringoot

 

11 november 2017

Kaulille-Bocholt

 

meer info hier

 

Wil u zich inzetten voor Lotuz?

 

Wij zijn nog op zoek naar mensen die zich wensen te engageren voor LotUZ. Indien u geïnteresseerd bent, kan u steeds contact opnemen.

LotUZvzw heeft de steun van

Lotuz

Leven na een allogene stamceltransplantatie